Regnvandsbassin etableres

Her ses regnvandsbassinet lidt fra oven

Byggemodning og regnvandsbassin I bydelen Funder ved Silkeborg, bliver der bygget nyt beboelsesområde med børnehave.Vi hjælper med byggemodning af området, bl.a. ved at etablere regnvandsbassin.   På billederne er det Brian og Morten der kører med henholdsvis gravemaskine og rendegraver. De er ved at lægge muld ud så der efterfølgende kan sås græs. Et regnvandsbassin […]

Klimasikring af Svostrup Kro

Kro klimasikres

𝐊𝐥𝐢𝐦𝐚𝐬𝐢𝐤𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐟 𝐤𝐞𝐧𝐝𝐭 𝐤𝐫𝐨 Svostrup Kro, lidt udenfor Silkeborg, ligger smukt ved Gudenåen. Desværre har kroen mærket, at der sker noget med klimaet.Igennem de senere år, er vandet steget mere med oversvømmelser til følge. Så nu skal der ske noget. Vi har så småt startet op på klimasikringen, der består af en lille ‘bølge’ af […]

Grønne arealer opfriskes

Dronefoto af minigraver

Opfrisk de grønne arealer Her går arbejdet snart i gang. Ved disse beboelsesblokke, er der ønske om nye grønne arealer. Før de kan anlægges, ligger der et større jordarbejde forud. Det hele skal ryddes og derefter skal der bygges bund op til belægninger, og gøre klar til nye vækstlag for kommende beplantninger Det er et […]

Vedligehold af skovstier

Vedligeholdelse af veje med gravko

Eksperter i skovstier og skovveje I skovene ved Salten Langsø er vi i gang med at etablere, passe og pleje skovvejene i området. Det er vi i tæt samarbejde med skovfogeden,  På billederne ses Morten, der er kommet til et af stykkerne, hvor der ikke er sket så stor skade endnu. Han retter lidt til i […]

Udsprinklingsanlæg til biogasanlæg

Gravemaskine

Vi er gået i gang med et udsprinklingsanlæg på 1,3 hektar. En opgave for Grauballegård Biogas Formålet er at samle overfladevand fra vejarealet på området hvor biogasanlægget ligger.  Det sparer både energi – og er langt bedre end udledning af overfladevandet til kloaksystemet.   Hvis overfladevandet skulle føres igennem biogasanlægget, skulle anlægget først processere vandet. […]

Ny p-plads til Norlys

Entreprenør maskinerne i gang hos Norlys Vi anlagde 2500 m2 parkeringsplads hos Norlys i Silkeborg Det er lidt en speciel opgave, da der skal nedgraves 3500 m kabel til de 50 ladestandere der bliver opsat ved samme lejlighed. Ladestanderne er dobbelte – dvs. der er ladestik til 100 elbiler. Morten og Lars er godt i […]

Entreprenører anlægger bueskydningsbane

Det grove entreprenørarbejde var i gang ved Søholt I sommeren 2022 var Michael B., Michael S. og Morten der ses i gang med at flytte en masse jord, jævne banen og bygge jordvolde, så pilene ikke ender med at blive til fare. Det tager ca. 14 dage – så skulle maskinerne gerne blive udskiftet med […]