Vedligehold af skovstier

Vedligeholdelse af veje med gravko

Eksperter i skovstier og skovveje I skovene ved Salten Langsø er vi i gang med at etablere, passe og pleje skovvejene i området. Det er vi i tæt samarbejde med skovfogeden,  På billederne ses Morten, der er kommet til et af stykkerne, hvor der ikke er sket så stor skade endnu. Han retter lidt til i […]

Udsprinklingsanlæg til biogasanlæg

Gravemaskine

Vi er gået i gang med et udsprinklingsanlæg på 1,3 hektar. En opgave for Grauballegård Biogas Formålet er at samle overfladevand fra vejarealet på området hvor biogasanlægget ligger.  Det sparer både energi – og er langt bedre end udledning af overfladevandet til kloaksystemet.   Hvis overfladevandet skulle føres igennem biogasanlægget, skulle anlægget først processere vandet. […]

Ny p-plads til Norlys

Entreprenør maskinerne i gang hos Norlys Vi anlagde 2500 m2 parkeringsplads hos Norlys i Silkeborg Det er lidt en speciel opgave, da der skal nedgraves 3500 m kabel til de 50 ladestandere der bliver opsat ved samme lejlighed. Ladestanderne er dobbelte – dvs. der er ladestik til 100 elbiler. Morten og Lars er godt i […]

Entreprenører anlægger bueskydningsbane

Det grove entreprenørarbejde var i gang ved Søholt I sommeren 2022 var Michael B., Michael S. og Morten der ses i gang med at flytte en masse jord, jævne banen og bygge jordvolde, så pilene ikke ender med at blive til fare. Det tager ca. 14 dage – så skulle maskinerne gerne blive udskiftet med […]