Udsprinklingsanlæg til biogasanlæg

Vi er gået i gang med et udsprinklingsanlæg på 1,3 hektar.

En opgave for Grauballegård Biogas

Formålet er at samle overfladevand fra vejarealet på området hvor biogasanlægget ligger. 
Det sparer både energi – og er langt bedre end udledning af overfladevandet til kloaksystemet.
 
Hvis overfladevandet skulle føres igennem biogasanlægget, skulle anlægget først processere vandet. Det ville formentlig gøres via afdampning og den slags kræver varme – altså energi. Ved at samle vandet og sprede det ud på marker, spares energi.
Omvendt er det ikke lovligt at lede i kloaksystemet.
 
Som du kan se, er vi først lige gået i gang – men vi forventer at være færdig efter små 2 uger (juledagene ikke talt med😉).