Badebroer bolværk bådebroer og stier

Badebroer, bolværk, bådebroer og stier

Utraditionelle løsninger med badebroer, bolværk, bådebroer og stier i rekreative områder klarer vi hos Christians Anlæg. Det falder ofte ind under vores entreprenør afdeling. Og vi har efterhånden opbygget en del erfaring med løsning af opgaver i naturen. Med RESEPEKT for naturen.

Etablering eller renovering af stier og bolværk er med til at trække naturen/åen/søen tættere på vores liv og gøre naturen tilgængelig. Og vi gør det naturligvis i tråd med gældende regler og love i dit lokal område. Kræves der særlige tilladelser – rådgiver vi dig, så du ikke nødvendigvis må opgive din drøm. Det kan man læse mere om på den enkelte kommunes hjemmeside. F.eks.: Silkeborg Kommune.

Broer, bolværk og stier

Til løsning af projekter ved vandet – har vi vores egen specialbyggede motoriseret pram. Den kan f.eks. laste en minilæsser, der kan bruges til alle former for bygning og renovering af broer og bolværk. Det gør arbejdet kan udføres hurtigt og effektivt.

Trænger søen til en oprensning – eller skal der genetableres naturlige skrænter til glæde for dyr og planter, klarer vi også det.

Så hvad enten det er broer, bolværk eller stier – kontakt os og hør hvordan vi kan kan hjælpe dig.

Eksempler på vores opgaver i naturen

Trin og sti i naturen


Sti og trappe i skov

Badebro/bådebro


Renovering af bådebro

Bådebro til Hjejlen


Anløbsbro til Hjejlen

Park v. Silkeborg Bad


Kunstcenteret Silkeborg Bad