Regnvandsbassin etableres

Byggemodning og regnvandsbassin

I bydelen Funder ved Silkeborg, bliver der bygget nyt beboelsesområde med børnehave.
Vi hjælper med byggemodning af området, bl.a. ved at etablere regnvandsbassin.

 

Her ses regnvandsbassinet lidt fra oven

På billederne er det Brian og Morten der kører med henholdsvis gravemaskine og rendegraver. De er ved at lægge muld ud så der efterfølgende kan sås græs.

Et regnvandsbassin kan ligne en lille sø, men de er menneskeskabte med et helt bestemt formål.

Et af de mest påtrængende problemer i moderne byplanlægning er nemlig håndtering af regnvand.
Med tæt beliggende asfalterede områder og overflader hvor regnvand ikke naturligt kan trænge ned i jorden – fører til overbelastning af kloaksystemet.
Her kommer regnvandsbassiner ind i billedet som en bæredygtig løsning.

Ved at indføre disse bassiner kan regnvandet opsamles og langsomt infiltreres i jorden, hvilket reducerer risikoen for oversvømmelser og aflastning af kloaksystemet. Dette er særligt vigtigt i områder med tendens til kraftige regnskyl og oversvømmelser.

Udover at tackle oversvømmelsesrisikoen har etablering af regnvandsbassiner også en positiv indvirkning på vandkvaliteten. Overfladeafstrømning fra befæstede områder kan transportere forurenende stoffer som olie, kemikalier og sediment direkte ind i nærliggende vandveje.

Regnvandsbassiner fungerer som naturlige filtre, der renser vandet, inden det når økosystemerne. Planter og mikroorganismer i bassinerne bidrager til nedbrydning af forurenende stoffer, hvilket resulterer i bedre vandkvalitet og en sundere vandmiljø.

 

En anden afgørende fordel ved regnvandsbassiner er deres potentiale til at skabe rekreative områder og forbedre æstetikken i bylandskabet. I stedet for at lade ubrugte grunde forblive som kedelige pladser, kan regnvandsbassiner designes som smukke vådområder eller parklignende områder. Dette tilføjer ikke kun en visuel appel til byen, men skaber også rum for borgerne til at nyde naturen, slappe af og engagere sig i udendørs aktiviteter. Det bidrager til trivsel og livskvalitet for byens beboere.