Vand og natur

Hvad kan vi gøre for dig?

Utraditionelle løsninger hvor stisystemer laves, så de falder naturligt i med naturen, rekreative områder og andre lignende opgaver kan vi også løse hos Christians Anlæg. Vi har efterhånden opbygget en del erfaring med løsning af opgaver i naturen.

Anlæggelse af bådbroer, badebroer og etablering eller renovering af bolværk er også et område, som vi arbejder med. Vi har egen specialbygget motoriseret pram, der kan laste en minilæsser, der kan bruges til alle former for bygning og renovering af broer og bolværk.

Oprensning af søer og genetablering af naturlige skrænter mv. er også en del af de opgaver, som vi tager os af.

Sti og trappe i skov

Renovering af bådbro

Anløbsbro til Hjejlen

Kunstcentret Silkeborg Bad

Kontakt Christian Brendstrup på 86 86 91 60 eller på christian@christiansanlaeg.dk